Litt om Bikkja mi

Image Slide Four

Bikkja Mi er en blogg (og Facebook-side) som hovedsaklig fremmer innhold som handler om hund og eiere. Vi legger vekt på sosiale og medisinske sider ved hundehold generelt og forholdet mellom hund og barn, samt hund i omsorgstjeneste spesielt.

Bakgrunnsstoff

Vi legger vekt på å underbygge stoffet gjennom forskning og fakta. Vi forsøker også å finne stoff som gjelder de fleste hundeeiere og deres nære omgivelser.

På verdensbasis forskes det mye på hund, og på hundens påvirkning på omgivelsene. Vi vil alltid forsøke å oppdatere våre lesere med det siste på området.

PetPortraits_0017Hund i Norge

Det er ca 500.000 hunder i Norge. Det kan derfor sies at hundehold er en viktig del av hverdagslivet til svært mange mennesker over hele landet.

Det kommer fra tid til annet frem holdninger og atferd knyttet til hund og hundehold som er problematisk. Dette kan være saker som har med manglende vern og omsorg å gjøre, eller aggressiv påvirkning med hund. Slike saker vil selvsagt stå sentralt.

Dersom du har spørsmål eller forslag til innhold,
kan du skrive til:

post@bikkjami.no