Vil du bli med å utvikle Bikkjami?

Publisert: 27. Apr, 2016. admin

small_dogBikkja Mi er et websted (og Facebook-side) som hovedsaklig fremmer innhold som handler om hund og eiere, friluftsliv og natur. Vi legger vekt på sosiale og medisinske sider ved hundeholdet generelt og forholdet mellom hund og barn, samt hund i omsorgstjeneste spesielt.

www.bikkjami.no

Våre artikler er hovedsaklig underbygget med kilder fra forskning og undersøkelser. Og vi forsøker å fremme stoff som gjelder flest mulig hundeeiere og deres nære omgivelser.

På verdensbasis forskes det mye på hund, og på hundens påvirkning på omgivelsene. Vi vil alltid forsøke å oppdatere våre lesere med det siste på området.

Bikkja Mi omfatter Web og samspillende Facebook-sider

Faceebook_iPadHund i Norge

Det er ca 500.000 hunder i Norge. Det kan derfor sies at hundehold er en viktig del av hverdagslivet til svært mange mennesker over hele landet.

Det kommer fra tid til annet frem holdninger og atferd knyttet til hund og hundehold som er problematisk. Dette kan være saker som har med manglende vern og omsorg å gjøre, eller aggressiv påvirkning med hund. Slike saker vil selvsagt stå sentralt når man skriver for hundefolk.

FBBikkja Mi på Facebook

Bikkja Mi har i dag ca 4.300 likes på facebook-siden og vi vokser hver måned. I løpet av året vil vi trolig passere 10.000. Artiklene blir sett av flere tusen hundeinteresserte, enkelte artikler (pga deling) over 50.000, og antall faste støttespillere vokser.

reaksjoner

Over: Facebook statistikk: Eksempel på relativt høyt antall lesere, på grunn av artikkelinnhold.

Redaktør og partner

Vi ønsker nå å ta inn en partner. Denne personen skal fungere som redaktør. Dette innebærer både det å skrive og redigere artikler, legge ut Facebook-innlegg – og det å utvikle/stimulere og opprettholde samspillet mot leserne. Det er vårt ønske å utvikle flere typer av opplevelser og informasjonstyper. Vi har nettopp lansert en Quiz-seksjon, som vil bli utbygget til å omfatte mange raser, fakta og idéer.

Den rette personen må kunne mye om hund, eller i det minste ha evnen til å grave frem godt/nyttig stoff om hund. Vedkommende må også være relativt god til å skrive.

Bikkjami.no har potensiale til å kunne utvikle en inntektsmulighet for “hjemmearbeidene”. Dette vil kunne skje i form av annonseinntekter, kursvirksomhet og/eller salg av nøkkel-produkter til markedet for hundehold og friluftsliv. I en partneravtale vil vi derfor komme frem til en fornuftig deling, både mht samarbeidet og inntekter.

Dersom du er interessert ber vi deg ta kontakt.

For å sikre at du er rimelig god til å skrive, ber vi deg skrive en liten artikkel (ca 2 sider) med temaet “Hvorfor kaller vi hunden menneskets beste venn“.

Send oss denne, så tar vi det derfra!

Kontakt oss

Epost: post@bikkjami.no
Telefon: 48 00 29 75 (Per Olav Asplund)