Hva kan du om hund?

Vi nordmenn er svært glad i hund og er flinke med hundehold. Men ofte skorter det på kunnskap og forståelse når det gjelder detaljer om disse firbente vennene våre. I en serie med Quiz utover kan du teste dine kunnskaper – og kanskje lære noe nytt og nyttig.

Ditt resultat
av
Noen svar mangler!

1 . Hvor lenge er det siden hunden begynte å leve med menneskene?

Det har opp gjennom tidene kommet frem høyst ulike "resultat" med hensyn til hvor mange år det er siden hundene begynte å leve (domestiseringen) med menneskene. Men i de siste 3-5 årene mener forskerne at de har funnet svaret. Hvor mange år tror du de har kommet frem til at ?

Velg ett av disse svaralternativene:

2 . Hvem er hundens nærmeste "nabo"-art?

Selv om mange er kjent med at hundene har utviklet seg fra ulvene, så er det også flere parallelle arter som stammer fra ur-hunden. Hvem av artene (vist nedenfor) står nærmest hunden?

Velg ett av disse svaralternativene:

3 . Hvem er i slekt med hvem?

Det kommer kanskje overraskende på noen, men moderne forskning har gjennom studier med såkalt mitochondrialt DNA (mtDNA) avslørt et heller forbløffende slektskap mellom endel kjente og kjære hunderaser. Schäferhund, for eksempel, viser seg å være nærmere beslektet med helt andre raser enn man kan tenke seg. Hvem av disse tror du kan være i slekt med Schäferen?

Velg ett av disse svaralternativene:

4 . Hvordan klassifiserer vi hund?

I 1984 godkjente FCI den franske eksteriørdommeren og professoren Raymond Triquets forslag om å etablere en teknisk zoologisk definisjon klassifisere i rasehundmiljøet. Disse begrepene ble stadig mer relevante for folks bevissthet og forståelse av tam-hunden. Hva er betegnelsen på den øverste klassen?

Velg ett av disse svaralternativene:

5 . Hva er de mest arvelige sykdommene?

Hundesykdommer er et fellesbegrep for en rekke plager som kan oppstå hos hunder. Per 2010 fantes det flere enn 370 slike arvelige lidelser, og nye oppdages hvert år. Nedenfor er noen av de vanligste og mest alvorlige sykdommene listet opp. Flere av disse kan det vaksineres mot, andre igjen kan være arvelig belastet, smittebærende og/eller akutte. Hvem av disse er det mest vanlige?

Velg ett av disse svaralternativene:

6 . Hvor mange resehunder er det i Norge?

I Norge er det ca. 560 000 hunder. Hvor mange av disse er rasehunder?

Velg ett av disse svaralternativene:

7 . Hva heter verdsens eldste hunderase?

Gjennom historien er det avlet utallige raser. Vi regner i dag med at det finnes 900 raser i verden, hvorav ca 450 er registrerte (ca 250 i Norge). Men hvem hvem regnes som den eldste rasen i verden?

Velg ett av disse svaralternativene:

8 . Hvor god er luktesansen?

Luktesansen må kunne hevdes å være hundens viktigste sans, og den er særdeles godt utviklet. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike raser og hundegrupper. Hunden har i gjennomsnitt førti ganger så mange hjerneceller involvert ved utskilling av duftstoffer som et mennesket. Forskerne har forsøk å beregne hvor mye bedre en hund lukter enn mennesket. Hva tror du de har kommer frem til?

Velg ett av disse svaralternativene:

9 . Hva kan hunden se?

Mens vi mennesker har 3 typer fargefølsomme celler i øynene, har hundene bare 2. Hunder kan dermed skjelne mindre farger enn oss. De kan ikke skille mellom alle type kulører. Men hvem er det de ikke kan skille mellom?

Velg ett av disse svaralternativene:

10 . Hva tenker hunden din på?

Vi mennesker har lett for å tolke hundens utseende og oppførsel til å være noe "menneskelig." Det er en evig debatt blant hundefolk om dette er en god måte å behandle hunden på. Hva kalles denne oppfatningen/atferden hos mennesker?

Velg ett av disse svaralternativene:

Du kan ta denne testen flere ganger